Domeinhost.nl - Opzegging overeenkomst

Opzegging overeenkomst

Opzegging is mogelijk gedurende de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen voor het einde van de vervaldatum.Ondergetekende,

Naam:

Klantnummer:


Bevoegd te handelen namens

Houder:

Adres:

Plaats en land:


betreffende de

Domeinnaam:

Reden opzegging: (niet verpicht)


verklaart hiebij de genoemde domeinnaam te willen opheffen c.q. in te stemmen met de opheffing van de genoemde domeinnaam per vervaldatum. En verklaart tevens hierbij m.i.v. vervaldatum af te zien van alle rechten op de genoemde domeinnaam.

Datum:

Handtekening domeinnaamhouder:
Dit formulier per email (snelste verwerking), post of fax retourneren aan:
InterIP Networks B.V. Tel: +31 (0) 174-726026
t.a.v. Sales afdeling Domeinhost.nl Fax: +31 (0) 174-726021
Industriestraat 11 orders@domeinhost.nl
2671 CT Naaldwijk
U kunt het formulier ook ondertekend inscannen en per e-mail verzenden in de formaten .JPG, .GIF, .BMP en .PDF.